Northern Elephant Seal (M. angustirostris) – Noordelijke Zeeolifant