Avondlicht over de graanvelden in het Hoge Land van Groningen