Avondlicht over de velden in het noorden van Friesland